Pastorační oběžník č.1 2015

 

Vychází nové číslo Pastoračního oběžníku. Odkaz najdete v záložce Bohoslužby.

 

 

Eucharistická slavnost

 
Srdečně Vás zveme na eucharistickou slavnost ku příležitosti 600. výročí husitského přijímání podobojí, která se uskuteční v Jihlavě v kostele sv. Kříže v neděli 19. října v 18:00.
 
Plakát:ZDE
 
 

 

Setkání rodin s dětmi

 
Chtěli bychom Vás pozvat na pravidelné setkání rodin s dětmi, které se uskuteční v křesťanském středisku Zahrada v Brně a to 7. - 9. listopadu 2014.
 
PlakátZDE
 
Přihlášky: ZDE
 
 

 

Nový Pastorační oběžník

 

Vychází nové číslo Pastoračního oběžníku. Prohlédnout si jej můžete ZDE. Lze jej i stáhnout či vytisknout.

 

 

Svoboda pro křesťany 

 

Nejspíše jste se již ze sdělovacích prostředků doslechli o nové vlně pronásledování křesťanů na Blízkém a Středním východě, ale i v Africe a v KLDR. Pokud chcete vyjádřit svůj nesouhlas, můžete připojit svůj podpis k petici, kterou vyvolala brněnská ekumenická iniciativa Svoboda pro křesťany.

    Ján Brian Kenneth Lauko, farář NO CČSH v Třebíči

    Lubomír Hruška, administrátor webu CČSH

Petice: www.petice24.com/svoboda_pro_krestany

Web iniciativy: www.svobodaprokrestany.cz/

 

 

Kralický klenot 2014

 
V sobotu 27.9.2014 se v Kralicích nad Oslavou opět uskuteční oslavy Bible kralické.
Letos uběhne již 401 let od jejího vydání v roce 1613.
Tyto oslavy jsou pokračováním kulatého výročí 400 let Bible kralické v loňském roce, kdy
se v Kralicích sešlo více než 3 000 lidí.
Cílem akce je seznámit veřejnost s odkazem Bible kralické a přinést její poselství dnešním
lidem.
Každý rok si připomeneme odkaz jedné z osobností české reformace.
Tento rok si přiblížíme osobnost Karla staršího ze Žerotína.
Stěžejní bude odpolední galaprogram Kralický klenot, v němž vystoupí známé osobnosti.
Alfred Strejček s pořadem věnovaným právě postavě Karla st. ze Žerotína, která ho, podle
jeho vlastních slov uchvátila již při přípravách 400. výročí Bible kralické.
Láďa Křížek svým podmanivým hlasem zazpívá a podělí se o své životní postřehy.
Jaroslava Kretschmerová potěší scénickým čtením z díla J.A.Komenského.
Magdalena Bělohlávková zazpívá Biblické písně od Antonína Dvořáka.
Roman Dragoun se představí svými procítěnými skladbami.
Petr Bende kralické slavnosti vidí nejenom jako oslavu duchovních hodnot, ale hudby a
pospolitosti vůbec.
Během sobotního dopoledne proběhne v hlavním sále kralické sokolovny série přednášek.
V Základní škole Jana Blahoslava bude k shlédnutí výstava biblí spojená s přednáškou.
Bude tu i tiskař Roman Prokeš s přenosnou tiskárnou, na níž si každý zájemce bude moci
vytisknout svoji stránku Bible kralické. Připraven bude rovněž zajímavý program pro děti.
V nedaleké tvrzi bude zajištěn kvalitní výklad. Místní Památník Bible kralické bude celý
den volně přístupný všem, jako tomu bylo minulý rok, kdy jím během tří dnů prošlo více
než 3 000 lidí.
Večerní koncert bude věnován klasické hudbě.
Barytonista Jakub Pustina vystoupí se zahraničním hostem, kterým je mezzosopranistka
Emira Dakhlia z Tunisu. 
Bible kralická je i na facebooku. Zájemci se zde mohou nově zapojit do unikátního
výtvarného programu Davilee a společně s účinkujícími umělci vytvořit obrazy na daná
témata.
Informace o minulém ročníku jsou na www.ceskestudny.cz.
Akci pořádá Občanské sdružení České studny a obec Kralice nad Oslavou.
 
Podrobný program najdete v sekci Akce.
 
 

 

 

Slavnostní otevření modlitebny v Humpolci

 

V Humpolci se 10. října 2014 uskuteční slavnostní znovuotevření modlitebny sboru Církve československé husitské a bývalé synagogy (U Vinopalny 496), kde proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Program bude zahájen v 10 00 slavnostní bohoslužbou za účasti patriarchy CČSH ThDr. Tomáše Butty a biskupa brněnské diecéze CČSH Mgr. Juraje Dovaly. Připravena je prohlídka synagogy s historickým výkladem a výstava fotografií. Všichni jsou srdečně zváni.

 

 

Nová podoba webu

 

V sekci Bohoslužby jsme zařadili informace o biblických hodinách a odkaz na Pastorační oběžník (po kliknutí se přimo otevře a je možnost si ho také vytisknout), V záložce Modlitby na týden  budeme pravidelně jednou týdně publikovat pastorační listy biskupa naší diecéze Mgr. Juraje Dovaly. Pokud byste měli jakékoliv nápady či připomínky ohledně našich stránek, ovzvěte se nám v záložce Napište nám nebo přímo na náš email, jak je uveden kontaktech.